Mac OSX MongoDB Kurulumu

3209

Homebrew ile kurulum
$ sudo brew install mongodb

launchctl ile başlangıçta mongod çalıştırmak
$ ln -sfv /usr/local/opt/mongodb/*.plist ~/Library/LaunchAgents

launchctl start ve stop mongod komutları
$ launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mongodb.plist
$ launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mongodb.plist

Daha elverişli bir bir şekilde başlatıp durdurabilirsiniz, servis durumunu kontrol edebilirsiniz.
$ brew services list | grep mongodb
$ brew services start mongodb
$ brew services stop mongodb