MongoDB Yedek Almak ve Yedekten Yüklemek

2611

Veritabanlarında sıklıkla kullanılan iki senaryo yedek almak ve yedekten verileri bir başka dbye aktarmaktır. sql dblede olduğu gibi mongodb de bu şekilde kullanmaya olanak sağlar. Ben localdeki db mi mongodb atlas'a nasıl taşıdığımı anlatacağım. Siz de kendinize göre referans bilgileri kullanabilirsiniz. Öncelikle mongodumb komutunu çalışıtrmak için yeni bir terminal penceresi açıyoruz,  mongodb komutunu çalışıtırıyoruz.

mongodumb

mongodump --host localhost --port 27017 --out /users/umut/downloads/mongodump-2019-04-06


sonra aldığımız yedeği mongodb atlasa aktarıyoruz. mongostore komutumuzla

mongostore

mongorestore --host cluster0-shard-00-01-5hicl.mongodb.net:27017 --db mydb /Users/umut/downloads/mongodump-2019-04-06/mydb --authenticationDatabase admin --ssl --username myusername --password mypass